Profil edukacyjny

Edukacja w roku szkolnym 2017/ 2018

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego realizowana jest w oparciu o programy zatwierdzone przez MEN:

  • Program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej i W. Żaba-Żabińskiej
  • „Dziecięca matematyka” - Edyta Gruszczyk - Kolczyńska, Ewa Zielińska, wyd. WSiP

Wybrany  do  realizacji program  „Nasze przedszkole”  -  program  edukacji   przedszkolnej   M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej został wyróżniony w konkursie MEN i CODN. Jest on przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowany do założeń aktualnej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zaleceń Ministra edukacji Narodowej.

Ponadto korzystamy z osiągnięć współczesnej pedagogiki realizując  z  dziećmi  w  zabawach i zajęciach:

  • Wykorzystanie metody projektów badawczych
  • Prowadzenie zajęć w oparciu o Pedagogikę Zabawy (KLANZA)
  • Bajkoterapię Marii Molickiej
  • Ćwiczenia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Zagadnienia wynikające z „Edukacji zdrowotnej” - programu edukacyjnego według Krystyny Dutkiewicz i Krystyny Kamińskiej

Zajęcia uzupełniające