Nasz plan dnia


PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH OD 8.00 DO 13.00

 • 7.00 – 8.00 : Schodzenie się dzieci. Praca indywidualna i zespołowa jako forma realizacji treści programowych. Praca z dziećmi uzdolnionymi i wykazującymi opóźnienia w rozwoju psychofizycznym. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.

 • 8.00 – 8.30 : • zabawy indywidualne i w grupach,
                         • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
                         • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
                         • prace porządkowe w sali,
                         • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów  poznawczych,
                        • ćwiczenia poranne.
                         zabawa ruchowa z całą grupą

 • 8.30 – 9.00 : Śniadanie

 • 9.00 –  10.00 : Zajęcie zintegrowane oranizowane z całą grupą

 • 10.00 – 10.15 : Drugie śniadanie

 • 10.15 – 10.30 : Przygotowanie do wyjścia na teren ogrodu
 • 10.30 - 11.30 :  Pobyt w ogrodzie. Swobodne zabawy z użyciem sprzętów ogrodowych i zabawek.  Obserwacje przyrodnicze. Zabawa ruchowa organizowana z całą grupą

 • 11.30 – 11.40 : Porządkowanie zabawek terenowych

 • 11.40 – 12.00 : Przebieranie się w szatni, czynności osobiste i higieniczne

 • 12.00 – 12.45 : Obiad

 • 12.45 – 13.00 : Czynności higieniczne, mycie zębów

 • 13.00 – 14.20 : Swobodne, ciche zajęcia, słuchanie lektur, muzyki relaksacyjnej. Zajęcia dodatkowe- j. angielski

 • 14.20 – 14.30 : Zabawa ruchowa organizowana z całą grupą

 • 14.30 – 14.35 : Czynności higieniczne

 • 14.35 – 15.00 : Podwieczorek

 • 15.00 – 17.00 : Formy i treści analogiczne jak w poranku