Cennik

Stawka żywieniowa:

Za 3 posiłki -  8,50 PLN

Zajęcia dodatkowe:

Bezpłatne dla wszystkich dzieci

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest bezpłatnie,

w godzinach 7.00-13.00.


Informu jemy, że opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu można realizować w następujących formach:

1. Wpłata gotówki w przedszkolu
2. Wpłata gotówki w kasie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty (ul. Postępu 13)
3. Przelew na wskazane poniżej rachunki bankowe:


• Opłata za żywienie:


11 1030 1508 0000 0005 5054 1122

Uwaga!

Uprzejmie prosimy o dokładne realizowane przelewów, ponieważ każda pomyłka powoduje konieczność uruchomienia skomplikowanej procedury naprawczej.

Środki funduszu Rady Rodziców gromadzone są na osobnym rachunku bankowym.

W tytule przelewu należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, grupę wiekową.

Składka jest dobrowolna.

Konto bankowe Rady Rodziców:

Bank Pocztowy

11 1320 1104 3025 9483 2000 0001


Wysokość wszystkich przelewów można skonsultować z Panią Aleksandrą Piwońską lub dyrektorem przedszkola. W tytule przelewu należy podać grupę wiekową, imię i nazwisko dziecka oraz cel wpłaty.
Wpłaty przelewowe należy realizować wyłącznie w miesiącu bieżącym (np. w maju – za maj), wpłaty gotówkowe w miesiącu poprzedzającym (np. w kwietniu – za maj).