Nasze przedszkole

"Zabawa jest nauką, nauka zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki"

G. Doman

Opieka:

W przedszkolu zatrudnionych jest 15 osób w tym 6 nauczycieli, wśród których wszyscy posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym.

Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w powierzonym im oddziale - grupie i odpowiadają za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci.

Każdą grupę prowadzą dwie nauczycielki, pracując w systemie zmianowym. Do pomocy jest jedna woźna, a w grupie dzieci trzyletnich dodatkowo pomoc nauczycielki. Nauczycielki prowadzą grupę od maluchów do ukończenia edukacji przedszkolnej. Pracownicy naszej placówki na bieżąco uczestniczą w wielu formach doskonalenia zawodowego.

Kadra przedszkola:

* jest wysoce wykwalifikowana – systematycznie aktualizuje i uzupełnia kwalifikacje zawodowe w zależności od potrzeb placówki i środowiska lokalnego
* jest aktywna w procesie uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego (w oparciu o plan doskonalenia zawodowego rozwija się zawodowo)
* ustawicznie podnosi jakość kształcenia, dokształcania i doskonalenia (ma ukończonych wiele form doskonalenia zawodowego)
* zaspakaja potrzeby dzieci związane z wiekiem, zróżnicowanym rozwojem i różnorodnymi zainteresowaniami
* umiejętnie diagnozuje potrzeby dzieci
* praktycznie wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, projektowania systemu badania osiągnięć dzieci (wychowanków)
* stosuje zróżnicowane i aktywizujące metody pracy
* zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
* podmiotowo traktuje dziecko
* jest przygotowana do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wspiera kształcenie dzieci szczególnie uzdolnionych oraz z trudnościami edukacyjnymi)
* posiada walory estetyczne i moralne (wykonuje swoją pracę sumiennie, starannie i twórczo)
* przestrzega regulaminu pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa.

Nauczyciele korzystają  z różnych czasopism o tematyce pedagogicznej, Internetu, które to stanowią dla nich źródło informacji o nowościach, bieżących zmianach dotyczących ich pracy. Mają stały kontakt z doświadczonymi metodykami z ośrodków doskonalenia nauczycieli służącymi pomocą i radą w razie pytań czy wątpliwości. Wszystkie te działania prowadzone przez nauczycieli służą podnoszeniu poziomu działań opiekuńczych, wychowawczych dydaktycznych oraz wzbogaceniu ich warsztatu pracy a tym samym uatrakcyjnieniu pobytu dzieci w przedszkolu.

W naszym przedszkolu dziecko traktowane jest ze zrozumieniem, troską, życzliwością i sympatią. Staramy się aby nasze przedszkole było drugim domem dla dziecka.

Nasze przedszkole zapewnia:

 • całkowitą opiekę, wychowanie i kształcenie w przestronnych salach do zabaw i nauki
 • wysoko kwalifikowaną, doświadczoną, miłą i sympatyczną kadrę pedagogiczną
 • życzliwą, serdeczną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa dzieci i rodziców
 • smaczne i urozmaicone domowe posiłki
 • realizację programu wychowania w przedszkolu
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
 • systematyczne zajęcia w poszczególnych grupach wiekowych, dostosowane do poziomu rozwoju, możliwości i zainteresowań dzieci 
 • opiekę specjalistów : psychologa, logopedy
 • teatrzyki prowadzone przez agencje teatralne
 • organizowanie uroczystości przedszkolnych (spotkanie z Mikołajem, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty i inne)
 • wycieczki bliższe i dalsze w celach edukacyjnych i poznawczych
 • codzienny pobyt w ogrodzie ( za wyjątkiem silnych opadów deszczu, silnego wiatru oraz silnego mrozu)

Organizacja:

Przedszkole jest placówką 3 - oddziałową. Każda grupa liczy 25 dzieci.

Oferujemy następujące posiłki:

 • I śniadanie - godz. 8.30 - danie mleczne, kanapka
 • II śniadanie - godz. 10.00 - owoce, soki owocowe lub przetwory mleczne
 • Obiad - godz.12.00 - zupa, danie główne, kompot
 • Podwieczorek - godz. 14.30 - kanapki (np. z miodem), sałatka jarzynowa, naleśniki, placki, owoce, itp.
  Uwaga: drugie śniadanie nie jest traktowane jako posiłek podstawowy.

Wychodzimy naprzeciw indywidualnym potrzebom żywieniowym dzieci, uwzględniając diety zalecane przez lekarza.
Dzieci mogą korzystać także z 1 lub 2 posiłków, gdy rodzice zadeklarują 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu. 

W ciągu dnia  zapewniamy stały dostęp do wody mineralnej niegazowanej.

Sale:

Sale, w których przebywają dzieci usytuowane są na piętrze. Każda z grup ma do dyspozycji jedną dużą salę, w bliskim sąsiedztwie z toaletą. W holu mieści się "kącik audiowizualny", gdzie dzieci mogą korzystać z zajęć prowadzonych metodą multimedialną.
Na parterze umieszczone są szatnie, skąd bezpośrednio znajduje się wyjście do ogrodu oraz obszerna stołówka, wykorzystywana także jako pomieszczenie do zajęć umuzykalniających, uroczystości, teatrzyków itp.
Na parterze znajduje się zaplecze gospodarcze (kuchnia, zmywalnia, pomieszczenia administracyjne, magazyny).

Ogród:

Plac zabaw dla dzieci jest dość obszerny (1000 m2) i otoczony budynkami, oddalony od ruchliwych ulic, przez co bezpieczny dla dzieci. Na znacznej części powierzchni ogrodu rosną drzewa, ocieniające miejsca zabaw dzieci w upalne dni. Na teren placu można dostać się poprzez szatnię gr. I i taras.
Ogród wyposażony jest w dwie duże piaskownice, sprzęt terenowy. Część sprzętu jest ruchoma: ławeczki, stoliki, bujaki, zjeżdżalnia, taczki itp. są w miarę potrzeb wynoszone na teren ogrodu.

Zapraszamy !